Uitstel CO2-registratieverplichting (WPM) naar 1 juli 2024

Update per 31-10-2023: Goed nieuws voor werkgevers met 100 of meer werknemers! De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting is uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting uitgesteld

Waarom is rapportage nodig?

Het rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers geeft waardevolle inzichten. Met deze informatie kun je duurzaamheidsinitiatieven ondersteunen, mobiliteitsbeleid optimaliseren en de effectiviteit van maatregelen evalueren. Daarnaast draag je bij aan het verminderen van verkeersbewegingen, het bevorderen van gezondheid en het verminderen van CO2-uitstoot.

Wat moet er gerapporteerd worden?

De rapportageverplichting heeft betrekking op verschillende aspecten van personenmobiliteit. Je dient gedetailleerd te rapporteren over het aantal medewerkers, de afstand die zij dagelijks afleggen voor hun werk, het gebruikte vervoermiddel en de duur van de verplaatsingen. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar informatie over het woon-werkverkeer, zoals de afstand en het vervoermiddel.

Hoe kun je aan de rapportageverplichting voldoen?

Om aan de rapportageverplichting te voldoen, dient jouw organisatie een gedetailleerde registratie bij te houden van het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden via een mobiliteits-app of een online portal. Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen en alle relevante gegevens nauwkeurig te registreren.

Onze accountmanagers Frank en Michel kunnen je hier uiteraard bij helpen!

Zorg voor privacy

De nieuwe regels betekenen dat organisaties jaarlijks rapporteren. Bij het opstellen van de regelgeving was het respecteren van de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde. Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het rapporteren werkgevers zo min mogelijk extra werk oplevert. Daarom worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al in hun administratie hebben. Ze hoeven dus niet de CO2 uitstoot zelf bij te houden of te berekenen.

Voor de rapportage en de berekeningen is er een digitaal platform beschikbaar. Dit is te bereiken via deze link: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (rvo.nl)

Tempo maken

Deze maatregel is één van de maatregelen die het kabinet treft om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Tempo maken is nodig om de klimaatdoelen te halen, zowel op de korte als langere termijn. Het kabinet wil dat alles op de weg in 2050 volledig zonder uitlaatgassen rijdt. Het verkeer is momenteel, afhankelijk van hoe je precies rekent, verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de CO2-uitstoot in Nederland.

De voordelen van rapportage

Het nakomen van de rapportageverplichting brengt verschillende voordelen met zich mee. Allereerst krijg je inzicht in de mobiliteitsstromen binnen jouw organisatie, wat waardevolle informatie oplevert voor het optimaliseren van mobiliteitsbeleid. Daarnaast toon je als organisatie maatschappelijke betrokkenheid door bij te dragen aan duurzaamheidsinitiatieven. Bovendien kun je met de verkregen inzichten gerichte maatregelen nemen om de verkeersbewegingen te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.

Conclusie

Vanaf 1 juli 2024 geldt er een rapportageverplichting voor organisaties met 100 of meer werknemers. Het rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw medewerkers biedt waardevolle inzichten. Hiermee kun je mobiliteitsbeleid optimaliseren en duurzaamheidsdoelen ondersteunen.

Zorg ervoor dat jouw organisatie tijdig voldoet aan deze verplichting en maak gebruik van de voordelen die rapportage met zich meebrengt.