Flinke bpm-verhoging plug-ins gaat (waarschijnlijk) niet door

De verhoging van de bpm voor plugins (PHEV) lijkt van de baan. Dat blijkt uit door de overheid gepubliceerde belastingvoorstellen.

Pas als de voorstellen door de Tweede Kamer zijn aangenomen, dat moet gebeuren na Prinsjesdag, is de verandering definitief. 

Onder meer RAI Vereniging lobbyde voor een aanpassing van de bpm-berekening. Omdat vanaf 2025 een nieuwe Europese testmethodiek van kracht zou worden (Euro-6e bis), zou de uitstoot van plugins fors stijgen en dat zou leiden tot een fors hogere bpm. De overheid schrapt nu de aparte plugin-tabel (die per gram CO2 een hogere bpm rekende) voor de bpm en laat plugins meelopen in de reguliere ICE-tabel. 

Derving

Dat betekent voor de overheid wel inkomstenderving in de komende twee jaar. In een eigen berekening gaat de overheid uit van een min van 16 miljoen in 2025 en 2 miljoen in 2026. Vanaf 2027 zou de wijziging weer een positief effect hebben op de staatsinkomsten. In 2027 rekent de overheid met een plus van 61 miljoen en een jaar later loopt dat bedrag op tot 124 miljoen.

De inkomstenderving is een gevolg van het feit dat Euro-6e typegoedkeuring nog tot 1 januari 2026 (en met restant voorraadregeling tot 2027) gebruikt kan worden. Maar de verwachting is dat fabrikanten snel overgaan naar Euro-6e bis en die wordt direct gevolgd door Euro-6e bis FCM, die weer strenger is (die geldt per 2028 voor alle nieuwe auto’s). 

Wrangler goedkoper

De RAI Vereniging pleitte voor de verandering omdat plugins vele duizenden euro’s duurder dreigde te worden. RAI Vereniging meldt in een reactie blij te zijn dat op deze wijze plugins verkoopbaar blijven en daarmee ‘hun toegevoegde waarde in de transitie behouden’.

Bij restwaardebepaler Autotelex – dat ook al in een vroegtijdig stadium op de dreigende bpm-verhoging reageerde – stellen ze dat de bpm per plugin gemiddeld een paar honderd euro daalt, een berekening die RAI Vereniging onderschrijft. 

Uitzonderingen zijn er volgens Autotelex ook, zoals de Jeep Wrangler.  Die zou op basis van het voorstel in bpm zakken van 10.961 euro naar 1.664 euro (exclusief indexatie), omdat deze auto nog op de oude typegoedkeuring verkocht wordt.

Hoe verder met Euro6e?
- Euro 6e loopt sinds 9/2023 voor nieuwe typegoedkeuringen en sinds 9/2024 voor alle personenauto’s*. Euro 6e loopt tot 1/2026.

- Euro 6e bis geldt voor nieuwe typegoedkeuringen vanaf 1/2025 en voor alle personenauto’s vanaf 1/2026* en loopt tot 1/2028.

- Euro 6e bis FCM geldt voor nieuwe typegoedkeuringen vanaf 1/2027 en voor alle personenauto’s vanaf 1/2028*.

*Er is altijd sprake van een restant voorraadregeling.

 

Bron: automotiveonline.nl