Privacy policy

Wanneer u, of uw werkgever overweegt bij Rebel Lease een leaseovereenkomst af te sluiten en u, of uw werkgever ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u, voor ons en anderen, identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy. Dit kan en mag u van ons verwachten.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt bij de aanvraag van een leaseovereenkomst, worden door ons gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag. In sommige gevallen besteden we delen van het acceptatieproces uit aan EDR Credit Services B.V. In dat geval ontvangen zij hiervoor van ons enkele gegevens van u. Nadat EDR Credit Services B.V. het acceptatieproces met u heeft afgerond, zenden zij ons alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het aangaan en beheren van de leaseovereenkomst.

Voor onderdelen van het contract- en beheerproces werken wij samen met Care4Lease B.V..

Uw persoonsgegevens worden door ons en Care4Lease B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van aanvragen en uitvoeren van overeenkomst(en) waarbij u betrokken bent;
 • Het voeren van de leaseadministratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);
 • Het behandelen van geschillen (zie voor de actuele klachtenprocedure www.rebellease.nl;
 • Het (laten) verzorgen van de accountantscontrole.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kunt u denken aan uw geboortedatum in combinatie met het documentnummer van uw legitimatiebewijs die kunnen worden opgevraagd voor het juist op naam te kunnen zetten van het leasevoertuig.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid voert EDR Credit Services B.V., in opdracht van Rebel Lease, een acceptatietoets uit als u privé een leaseovereenkomst wilt sluiten. Het privacyreglement van EDR Credit Services B.V. is op deze acceptatietoets van toepassing. Zie ook de website www.edrcreditservices.nl. Doel van de acceptatietoets is risico’s beheersen en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Dat betekent dat we toetsen of u de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode.

Beveiliging

We vinden het erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan zullen wij in actie komen. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan u als de toezichthouder melden.

Uitwisseling met derden

Als u een leaseovereenkomst bij Rebel Leaseafsluit, of bijvoorbeeld berijder bent van een leaseauto die uw werkgever u ter beschikking stelt, kunnen we gegevens van u ontvangen en/of verstrekken aan de volgende derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de leaseovereenkomst:

Care4Lease B.V. Voor het uitvoeren van het contract- en beheerproces van de leaseovereenkomst.
N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij

 

Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van uw auto, indien verzekering als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) Bij het BKR wordt 65% van de totale waarde van uw leaseovereenkomst geregistreerd als u privé een leaseovereenkomst sluit.
EDR Credit Services B.V. (EDR) Voor het uitvoeren van het acceptatiebeleid, zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease.
Uw werkgever Voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van de auto.
Het auto(schade)bedrijf Voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van de auto.
Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) Voor het tenaamstellen van het voertuig.
Travelcard of MultiTankcard

 

Voor het aanvragen van een brandstofpas, indien brandstof als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.

Doorgifte aan derde landen

Rebel Lease laat geen persoonsgegevens verwerken bij partners buiten de Europese unie.

Bewaartermijnen

Rebel Lease zal gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren:

 • Nadat een klantrelatie beëindigd is worden alle persoonsgegevens na maximaal vijf jaar verwijderd.
 • Mocht een oud-klant nog een openstaande vordering hebben staan bij Care4Lease, dan bewaren we de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 • We bewaren prospectgegevens vijf jaar na verloop van de uitgebrachte offerte of na het laatste contactmoment.
  We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • We moeten ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Uw rechten met betrekking tot uw privacy

Als klant of prospect heeft u verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op. U kunt:

 • bij ons een overzicht vragen van uw verwerkte persoonsgegevens;
 • inzicht krijgen in wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • eventuele fouten laten corrigeren en verouderde persoonsgegevens laten verwijderen;
 • uw persoonsgegevens niet verder laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens voor de uitvoering van de leaseovereenkomst;
 • uw toestemming intrekken tegen automatische besluitvorming en bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kunt u verzet aantekenen door een mail te sturen naar info@rebellease.nl.

Overige vragen of klachten?

Over overige vragen, opmerkingen of klachten kunt u ons informeren door een mail te sturen naar info@rebellease.nl. De klachtenprocedure vindt u op www.rebellease.nl.Vermeld in deze mail duidelijk uw naam en het kenteken van uw leaseauto of het nummer van uw leaseovereenkomst als dat bekend is.

Hoe houd ik mijn leasecontract flexibel?

Wat als je tussentijds van je leasecontract af wil? Een terechte vraag, want je situatie als ondernemer is aan verandering onderhevig. In deze whitepaper toont Rebel Lease hoe je enige flexibiliteit kunt aanbrengen in je leasecontract

Download de whitepaper